Skip to content

‘A-D’ 相关文章

1

角黍祭屈原,彩屡缠筒,角粽遗风

  【角黍祭屈原(彩屡缠筒、角粽遗风)】
     《太平御览》卷三一“时序部”“五月五日”引《续齐谐记》曰:“屈原五月五日投泪罗江而死。楚人哀之。每至此日,竹筒贮米,投水祭之。汉建武年,长沙欧回,见一人自称三闾大夫,谓回曰:‘尝见祭甚善。但常年所患蛟所窃.今若有惠,可以练树叶塞其上,以五彩丝约之,此二物蛟龙所惮也。’回依言。后乃复见。感之。今人五日作棕子,带五色丝及练叶,皆是泪罗之遗风也。” 查看全文 ……Read more

1
十一

抱柱信,抱柱之信

【抱柱信】
庄子·盗跖》:“尾生与女子期于梁 (梁,河桥)下,女子不来,水至不去,抱梁柱而死。” 关于此事的记教,又见《战国策·燕策一》《史记·苏秦列传》。 尾生忠干爱情,信守约誓,但头脑任化,不知权变,故抱柱而死。 查看全文 ……Read more

5

暗室不欺(室可欺)

【暗室不欺(室可欺)】
《梁书》卷四《简文帝纪》:“太宗见幽紫,题璧自序云:‘有梁正士兰陵萧世瓒,立身行道,终始如一,风雨如晦,鸡鸣不已.弗欺暗室,岂况三光,数至于此,命也如何!’” 查看全文 ……Read more

5

暗海刻石

【暗海刻石】
旧题·王嘉《拾遗记》卷五《前汉》上:“(汉武帝)深嬖李夫人。死后,常思梦之。诏李少君与之语日:‘朕思李夫人,其可得乎?’少君日:‘可遥见,不可同于帷幄。暗海有潜英之石,“…刻为人像,神悟不异真人。使此石像往(相向).则夫人至矣。’” 查看全文 ……Read more

5

安事诗书(诗书马上)

【安事诗书(诗书马上)】
史记.陆贾列传》:“陆生时时前说称《诗》、《书》。高帝骂之日:‘乃公居马上而得之(注:指夭下,即今所谓政权),安事诗书!’陆生曰:‘居马上得之,宁可以马上治之乎?……’” 查看全文 ……Read more

5

安世三箧,收三箧

【安世三箧】(收三箧)
汉书.张汤传》附《张安世》:“安世字子儒,少以父任为郎。用善书给事尚书,精力于职,休沐未尝出。上行河东,尝亡书三箧,诏问莫能知,唯安世识(记忆)之,具作其事。后购求得书,以相校无所遗失。上奇其材,擢为尚书令,迁光禄大夫。” 查看全文 ……Read more

5

安乐窝

【安乐窝】
宋史.邵雍传》载:北宋著名的宰相富弼、司马光、吕公著等诸贤退居洛中时,经常与学者邵雍交往,并为他买下一座庄园住宅.“雍岁时耕稼,仅给衣食。名其居曰‘安乐窝’,因自号安乐先生.旦则焚香燕坐,晌时酌酒三四欧,微醺即止,常不及醉也,兴至辄吟诗自咏。” 查看全文 ……Read more

5

爱媵贱女

【爱媵贱女】
韩非子·外储说左上》:“昔秦伯嫁其女于公子,为之饰装,从衣文(衣文,穿著有文彩的华丽衣裳)之媵(音Ying[四声],古化陪嫁的人,这里指女妾)七十人。至晋,晋人爱其妾而残公女.此可谓善嫁妾,而未可谓善嫁女也,” 查看全文 ……Read more

5

爱人如伤

【爱人如伤】
《左传·哀公元年》:“(逢滑对陈怀公说)臣闻国之兴也,视民如伤,是其福也。”·杜预注:“如伤,恐惊动。”
孟子·离娄下》:“文王视民如伤。望道而未之见‘对于希冀和已求得的圣道,永不满足,好像尚未见及一样)。 查看全文 ……Read more

5

爱惜羽毛

【爱惜羽毛】
明·李赞《初谭集。父子回》:“陛下爱其骨肉,臣敢惜其羽毛。”
    此典故以羽毛比喻人的声誉。“爱惜羽毛”亦作“自借羽毛”,即指惜己声誉. 查看全文 ……Read more